Deprecated: Function ereg() is deprecated in /www/m/e/u16400/public_html/scripts/function.php on line 1695

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /www/m/e/u16400/public_html/scripts/function.php on line 1698

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/m/e/u16400/public_html/scripts/function.php on line 1722

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/m/e/u16400/public_html/scripts/function.php on line 1723

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/m/e/u16400/public_html/scripts/function.php on line 666

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/m/e/u16400/public_html/scripts/function.php on line 666
Advokátska kancelária - Mgr. Dorian Merešš | Pozemkové právo
Pozemkové právo
spisovanie a posudzovanie kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, zámenných zmlúv a všetkých ostatných dohôd a zmlúv, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníctva k nehnuteľnostiam.

vypracovanie zmlúv o zriadení záložného práva, zmlúv o predkupnom práve a zmlúv o zriadení vecného bremena a práv tretích osôb.

komplexné zastupovanie v katastrálnom konaní.

právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva.

 
Úvod   |   Služby   |   Referencie   |   Cenník   |   FAQ   |   Linky   |   Kontakt