Deprecated: Function ereg() is deprecated in /www/m/e/u16400/public_html/scripts/function.php on line 1695

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /www/m/e/u16400/public_html/scripts/function.php on line 1698

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/m/e/u16400/public_html/scripts/function.php on line 1722

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/m/e/u16400/public_html/scripts/function.php on line 1723

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/m/e/u16400/public_html/scripts/function.php on line 666

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/m/e/u16400/public_html/scripts/function.php on line 666
Advokátska kancelária - Mgr. Dorian Merešš | Rodinné právo
Rodinné právo
vypracovanie návrhu na rozvod manželstva, úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom.

zastupovanie v rozvodovom konaní.

zastupovanie v konaní o úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom (úprava výživného, úprava styku s maloletým dieťaťom a iné) a vo všetkých iných konaniach podľa Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z. 

vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

zastupovanie v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vypracovanie dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

zabezpečovanie a spisovanie všetkých druhov rodičovských dohôd, ktoré nepotrebujú schválenie súdom.

vymáhanie zaostalého výživného v rámci exekučného konania.

právne poradenstvo v oblasti rodinného práva.
Úvod   |   Služby   |   Referencie   |   Cenník   |   FAQ   |   Linky   |   Kontakt