Deprecated: Function ereg() is deprecated in /www/m/e/u16400/public_html/scripts/function.php on line 1695

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /www/m/e/u16400/public_html/scripts/function.php on line 1698

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/m/e/u16400/public_html/scripts/function.php on line 1722

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/m/e/u16400/public_html/scripts/function.php on line 1723

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/m/e/u16400/public_html/scripts/function.php on line 666

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/m/e/u16400/public_html/scripts/function.php on line 666
Advokátska kancelária - Mgr. Dorian Merešš | Vymáhanie pohľadávok
Vymáhanie pohľadávok
Naša Advokátska kancelária zabezpečuje svojim klientom kompletný právny, realizačný a technologický servis spojený s vymáhaním pohľadávok. Ide predovšetkým o nasledovné úkony :
 
Vypracovanie kompletnej právnej analýzy pohľadávok

Screening dlžníkov veriteľa

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok a jeho realizácia

Upomienkový servis

Vykonávanie všetkých právnych úkonov potrebných k zabráneniu premlčania pohľadávok /uznanie dlhu, novácia záväzku, splátkový kalendár, zmenka a iné/

Súdne vymáhanie pohľadávok a jeho realizácia

Zastupovanie veriteľa v konkurznom konaní

Zastupovanie veriteľa v exekučnom konaní

Zastupovanie v uplatňovaní si nároku veriteľa v trestnom konaní

Kompletné vedenie evidencie dlžníkov klienta a aktuálneho stavu vymáhaných pohľadávok
Úvod   |   Služby   |   Referencie   |   Cenník   |   FAQ   |   Linky   |   Kontakt