JUDr. Dorian Merešš pôsobí v advokácii od roku 1999. Právnické vzdelanie získal na renomovanej Právnickej fakulte Masarykovej Univerzite v Brne.

Po úspešnom absolvovaní koncipientskej praxe a advokátskych skúšok bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 1724 a od 01. 01. 2003 vykonáva advokátsku prax. Taktiež je súčasne od 01.01.2003 v zozname obhajcov ex offo v trestnom konaní. >> viac...
Aktuality
Rýchla právna poradňa
je služba, ktorú poskytuje naša Advokátska kancelária, predovšetkým v oblastiach občianskeho, rodinného a pracovného práva a v oblasti dedičského konania. >> viac...
 
Kontakt
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Dorian Merešš
Žriedlova 28
040 01 Košice, Slovensko

Mobil: +421 907 925 758
Tel.: +421 55 55 00 906
e-mail: meress@meress.sk
 
Referencie
ReferenciePodľa pravidiel správania advokáta vydaných Slovenskou advokátskou komorou sme oprávnení poskytovať konkrétne informácie o našich klientoch iba stanovenou formou a iba s predchádzajúcim súhlasom každého klienta s uvedením osoby, ktorej sa informácia poskytuje.
>> zobraziť referencie...
Úvod   |   Služby   |   Referencie   |   Cenník   |   Kontakt