Linky
Do pozornosti dávame vybrané webové stránky / linky.

www.sak.sk
oficiálna stránka Slovenskej advokátskej komory združujúca všetkých advokátov na území SR.

www.zbierka.sk
stránka obsahujúca právne predpisy SR, ktoré boli prijaté Národnou radou SR a to v ich pôvodnej podobe a úplné znenia vybraných právnych predpisov.

www.orsr.sk
stránka obsahujúca zoznam všetkých obchodných spoločností a iných subjektov zapisovaných do Obchodného registra SR spolu so základnými informáciami o jednotlivých spoločnostiach.

www.zrsr.sk
stránka obsahujúca zoznam všetkých obchodných spoločností, živnostníkov a iných subjektov zapisovaných do Živnostenského registra SR spolu so základnými informáciami o jednotlivých subjektoch.

www.katasterportal.sk/kapor
stránka poskytujúca väčšinu informácií, ktoré sú dostupné v Katastri nehnuteľností SR.

www.notar.sk
Oficiálna stránka Notárskej komory Slovenskej republiky združujúca všetkých notárov na území SR. Na tejto stránke sa nachádzajú aj centrálne registre vedené Notárskou komorou – napr. register záložných práv, register osvedčených podpisov, listín a pod.

www.exekutor.sk
Oficiálna stránka Komory súdnych exekútorov Slovenskej republiky.

www.justice.gov.sk
Oficiálna stránka Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky.
Úvod   |   Služby   |   Referencie   |   Cenník   |   Kontakt