O nás
Advokátska kancelária JUDr. Dorian Merešš je nezávislou slovenskou advokátskou kanceláriou sídliacou v centre mesta Košice, ktorá poskytuje širokú škálu služieb domácim a zahraničným fyzickým a právnickým osobám, kompletné právne služby a poradenstvo najmä v oblastiach obchodného, občianskeho, trestného, pozemkového, rodinného, pracovného, správneho a finančného práva, vrátane zastupovania v sporovom konaní.

Cieľom advokátskej kancelárie je poskytovanie profesionálnych služieb klientom a dosiahnutie ich spokojnosti. V záujme dosiahnutia tohto cieľa kladieme veľký dôraz na osobný prístup ku klientovi a na kvalitu, rýchlosť, efektívnosť a časovú flexibilitu pri poskytovaní právnych služieb. Využívame pritom všetky možnosti dané právnym poriadkom.

Advokátska kancelária v zmysle uložených zákonných povinností ako i v zmysle základných princípov advokátskej etiky, neposkytuje žiadne údaje o svojej klientele či stave vybavenia právnej veci klienta tretím osobám. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť je časovo neobmedzená. Akékoľvek poskytovanie informácií tretím osobám, vrátane médií a blízkych osôb, kancelária umožňuje iba na základe písomného súhlasu klienta.

Naša právna kancelária poskytuje svoje služby v slovenskom, ruskom, anglickom a maďarskom jazyku.

Úvod   |   Služby   |   Referencie   |   Cenník   |   Kontakt