Referencie
Podľa pravidiel správania advokáta vydaných Slovenskou advokátskou komorou sme oprávnení poskytovať konkrétne informácie o našich klientoch iba stanovenou formou a iba s predchádzajúcim súhlasom každého klienta s uvedením osoby, ktorej sa informácia poskytuje.

Naše služby využili, prípadne stále využívajú aj títo klienti resp. právnické osoby:
Zoznam klientov je uvedený v abecednom poradí.
Úvod   |   Služby   |   Referencie   |   Cenník   |   Kontakt