Občianske právo
zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho zákonníka, Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku.

spisovanie a posudzovanie zmlúv, dohôd, návrhov, žalôb a iných podaní.

zastupovanie v dedičskom konaní.

sprostredkovanie mimosúdneho riešenia sporov.

zastupovanie v exekučnom konaní podľa Exekučného poriadku č. 233/1995 Z.z.

právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva.

 
Úvod   |   Služby   |   Referencie   |   Cenník   |   Kontakt