Pozemkové právo
spisovanie a posudzovanie kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, zámenných zmlúv a všetkých ostatných dohôd a zmlúv, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníctva k nehnuteľnostiam.

vypracovanie zmlúv o zriadení záložného práva, zmlúv o predkupnom práve a zmlúv o zriadení vecného bremena a práv tretích osôb.

komplexné zastupovanie v katastrálnom konaní.

právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva.

 
Úvod   |   Služby   |   Referencie   |   Cenník   |   Kontakt