Pracovné právo
vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovedí zo strany zamestnávateľa, resp. zamestnanca a všetkých druhov podaní podľa Zákonníka práce.

zastupovanie vo všetkých druhoch konaní pred súdmi a štátnymi orgánmi.

právne poradenstvo v oblasti pracovného práva a pracovnoprávnych vzťahov.
Úvod   |   Služby   |   Referencie   |   Cenník   |   Kontakt