Trestné právo
vypracovanie trestných oznámení.

obhajoba a zastupovanie vo všetkých štádiách trestného konania podľa Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. a Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. /analýza problému, návrh riešenia, príprava obhajoby, zabezpečenie dôkaznej sily pre obhajobu, príprava obvineného na jednotlivé úkony, účasť na všetkých úkonoch trestného konania, vypracovanie všetkých písomných podkladov, sťažností a návrhov.

právne poradenstvo v oblasti trestného práva.
 
Úvod   |   Služby   |   Referencie   |   Cenník   |   Kontakt