Vymáhanie pohľadávok
Naša Advokátska kancelária zabezpečuje svojim klientom kompletný právny, realizačný a technologický servis spojený s vymáhaním pohľadávok. Ide predovšetkým o nasledovné úkony :
 
Vypracovanie kompletnej právnej analýzy pohľadávok

Screening dlžníkov veriteľa

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok a jeho realizácia

Upomienkový servis

Vykonávanie všetkých právnych úkonov potrebných k zabráneniu premlčania pohľadávok /uznanie dlhu, novácia záväzku, splátkový kalendár, zmenka a iné/

Súdne vymáhanie pohľadávok a jeho realizácia

Zastupovanie veriteľa v konkurznom konaní

Zastupovanie veriteľa v exekučnom konaní

Zastupovanie v uplatňovaní si nároku veriteľa v trestnom konaní

Kompletné vedenie evidencie dlžníkov klienta a aktuálneho stavu vymáhaných pohľadávok
Úvod   |   Služby   |   Referencie   |   Cenník   |   Kontakt